PROJEKTI

Doctor Teaching on Seminar

Eko zdravlje

2021

Udruženje "3e" u saradnji sa gradskom opštinom Zvezdara uz podršku BAPUSS akademije održalo je seminar iz oblasti javnog zdravlja "Budimo čuvari našeg zdravlja" koji čine deo globalnog projekta zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine. 

Polluted Water

USAID - NALED

2019-2021

Usled razumevanja aktuelnih potreba, udruženje „3e“ i Mreža inspektora MINS u saradnji sa USAID i Naledom, pokrenuli su projekat za  zajednički dijalog i inicijativu da zaštite i očuvaju vodu i vodene tokove kojima preti potpuno zagađenje.

SISTEM REGULACIJE OTPADNIH VODA I OČUVANJE PRIRODE REPUBLIKE SRBIJE

Gardening Class

Eko škola

2021

U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda i Udruženja "3e“, sproveden je projekat „Znanjem čuvamo prirodu“. Cilj projekta je bio motivisanje dece, stvaranje uslova za aktivno uključivanje učenika osnovne škole „Radoje Domanović“ u njegovu realizaciju, u cilju podizanja svesti i važnosti  o zaštiti prirode i okoline koja ih okružuje.

Više o projektu
Professor Lecturing on Stage

Eko Edukacija

2019

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukacije lokalne samouprave kroz 10 opština grada Beograda. Edukacija se sastojala od predavanja eksperata iz oblasti upravljanja otpadnim vodama - zakonska regulativa i načini rešavanja problema sanitarnih otpadnih voda.

Više o projektu
3840-2160-max.jpg

Čišćenje Dunava

2021

U saradnju sa organizacijom Everwave iz Nemačke, pokrenuta je misija čišćenja reke Dunav. Po najnovijim istraživanjima Dunav je najzagađenija reka Evrope. Ovom misijom, želimo da podignemo svest građana, pokažemo bolji i kvalitetniji način sakupljanja plutajućeg otpada, kao i da pokažemo nove tehnologije koji idu u cilju razvijanja cirkulane ekonomije u Srbiji.

Više o projektu
Plastic Bag Recycling

Eko Kolonijica

2018

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukativnih radionica, namenjenih deci školskog uzrasta ,na temu zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa, u skladu sa podrškom globalnom projektu zaštite životne sredine. Cilj projekta je bio motivisanje dece za usvajanje znanja o zaštiti prirode i prenošenje znanja na njihovu okolinu.

Više o projektu