top of page

PROJEKTI

Sewage Filtration

Izrade modela postrojenja za preradu otpadnih voda za MSP

2023

Udruženje "3e" u saradnji sa Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije, sprovodi projekat "Izrade modela postrojenja za preradu otpadnih voda za MSP". Svrha projekta predstavlja pružanje adekvatne pomoći u pronalaženju rešenja za sisteme za prečišćavanje otpadnih voda za MSP podržanih od strane IPARD-a, kako bi privredni subjekti odgovorili na sve obaveze i uskladili se sa zakonskom regulativom. 

 

Više o projektu
High School Friends

Osnaži se, odvaži se i postani deo

novog doba mladih

2022

Udruženje "3e" u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, sprovelo je projekat "Odvaži se, osnaži se i postane deo novog doba mladih" koje ima za cilj da slobodno vreme mladih iskoristi za razvijanje novih veština koje mogu biti korisne u budućnosti, kroz različite kreativne i praktične ideje.

Više o projektu
Gardening Class

EKO škola

2021

U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda i Udruženja "3e“, sproveden je projekat „Znanjem čuvamo prirodu“. Cilj projekta je bio motivisanje dece, stvaranje uslova za aktivno uključivanje učenika osnovne škole „Radoje Domanović“ u njegovu realizaciju, u cilju podizanja svesti i važnosti  o zaštiti prirode i okoline koja ih okružuje.

Professor Lecturing on Stage

Eko edukacija

2019

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukacije lokalne samouprave kroz 10 opština grada Beograda. Edukacija se sastojala od predavanja eksperata iz oblasti upravljanja otpadnim vodama - zakonska regulativa i načini rešavanja problema sanitarnih otpadnih voda.

Više o projektu
Bottled Olive Oil

Odlaganje jestivog ulja i mogućnosti njegove ponovne upotrebe 

2022

Udruženje "3e" u saradnji sa Sekreterijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sprovelo je projekat „Edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju jestivog ulja i mogućnostima njegove ponovne upotrebe kroz model cirkularne ekonomije", kako bi se ukazalo na važan i veliki problem koji velika većina građana ne prepoznaje, stoga je neophodno omogućiti adekvatne obuke kako bi građani sami preduzeli korake u rešavanju i zbrinjavanju jestivog otpadnog ulja i na taj način doprineli zaštiti prirode 

 

Sewage Treatment Plant

Regulacija sistema otpadnih voda u okvirima cirkularne ekonomije

2022

Udruženje "3e" u saradnji sa Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije, sprovelo je projekat "Regulacija sistema otpadnih voda u okvirima cirkularne ekonomije". Projektom je izvršena identifikacija problema u oblasti zaštite životne sredine vezane za upravljanje otpadnim vodama, sanacijom i monitoring otpadnih voda u skladu sa načelima CE sa uticajem na menadžment privrednih subjekata i lokalne samouprave.

3840-2160-max.jpg

Očistimo naš Dunav

2021

U saradnju sa organizacijom Everwave iz Nemačke, pokrenuta je misija čišćenja reke Dunav. Po najnovijim istraživanjima Dunav je najzagađenija reka Evrope. Ovom misijom, želimo da podignemo svest građana, pokažemo bolji i kvalitetniji način sakupljanja plutajućeg otpada, kao i da pokažemo nove tehnologije koji idu u cilju razvijanja cirkulane ekonomije u Srbiji.

Više o projektu
zahvalnica.jpg

EKO kolonijica

2018

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukativnih radionica, namenjenih deci školskog uzrasta ,na temu zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa, u skladu sa podrškom globalnom projektu zaštite životne sredine. Cilj projekta je bio motivisanje dece za usvajanje znanja o zaštiti prirode i prenošenje znanja na njihovu okolinu.

Olive Oil Bottles

Recikliraj otpadno jestivo ulje i postani deo cirkularne ekonomije

2022

Udruženje "3e" u saradnji sa gradskom opštinom Zvezdara, sprovelo je projekat "Recikliraj otpadno ulje i postani deo cirkularne ekonomije" koji ima za cilj podizanje svesti građana o štetnim posledicama nepravilnog tretiranja otpadnog jestivog ulja  i načinu pravilnog postupanja u domaćinstvima. Motivisanjem građana za usvajanjem znanja i mogućim rešenjima na pravilan tretman otpadnog jestivog ulja značajno se smanjuje štetan uticaj koje otpadno ulje ima na životnu sredinu svih nas.

Doctor Teaching on Seminar

EKO zdravlje

2021

Udruženje "3e" u saradnji sa gradskom opštinom Zvezdara uz podršku BAPUSS akademije održalo je seminar iz oblasti javnog zdravlja "Budimo čuvari našeg zdravlja" koji čine deo globalnog projekta zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine. 

Polluted Water

Regulacija sistema 

otpadnih voda

2019-2021

Usled razumevanja aktuelnih potreba, udruženje „3e“ i Mreža inspektora MINS u saradnji sa USAID i Naledom, pokrenuli su projekat za  zajednički dijalog i inicijativu da zaštite i očuvaju vodu i vodene tokove kojima preti potpuno zagađenje.

SISTEM REGULACIJE OTPADNIH VODA I OČUVANJE PRIRODE REPUBLIKE SRBIJE

bottom of page