PROJEKTI

USAID - NALED

2019-2021

Usled razumevanja aktuelnih potreba, udruženje „3e“ i Mreža inspektora MINS u saradnji sa USAID i Naledom, pokrenuli su projekat za  zajednički dijalog i inicijativu da zaštite i očuvaju vodu i vodene tokove kojima preti potpuno zagađenje.

Eko Edukacija

2019

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukacije lokalne samouprave kroz 10 opština grada Beograda. Edukacija se sastojala od predavanja eksperata iz oblasti upravljanja otpadnim vodama - zakonska regulativa i načini rešavanja problema sanitarnih otpadnih voda.

Eko Kolonijica

2018

Udruženje 3e u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, sproveo je projekat edukativnih radionica, namenjenih deci školskog uzrasta ,na temu zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa, u skladu sa podrškom globalnom projektu zaštite životne sredine. Cilj projekta je bio motivisanje dece za usvajanje znanja o zaštiti prirode i prenošenje znanja na njihovu okolinu.

​​Pozovite nas:

+381 (0)63 205 493

udruzenje3e@gmail.com

Adresa:

Lipa 5,2,9m

11000 Beograd, Srbija

Podaci:

PIB: 109362746

MB: 28193319

© 2018 by NAC Software. Proudly created with 3e