top of page
Objava za fACEBOOK.png

U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda i Udruženja "3e“, sproveden je projekat „Znanjem čuvamo prirodu“. Cilj prejekta je bio motivisanje dece, stvaranje uslova za aktivno uključivanje učenika osnovne škole „Radoje Domanović“ u njegovu realizaciju, u cilju podizanja svesti i važnosti  o zaštiti prirode i okoline koja ih okružuje.

 

U nastavnoj praksi se pokazalo da današnja deca najbolje prihvataju sadržaje koji im se predstave i približe na zanimljiv i praktičan način i u koje su aktivno uključeni.  Zbog toga je projekat organizovan u vidu zanimljive kreativno-edukativne radionice, gde se kroz  kroz druženje, deci pružila edukacija, proširila njihova znanja i okviri pogleda i posmatranja životne sredine i okruženja u kome živimo.

 

Dodatni benefit projekta bio je pronalaženje „ambasadora“ među ovom grupacijom koji će dalje edukovati pripadnike svojih generacija i na taj način  uticati na poboljšanje uslova života celokupne zajednice i učiniti projekat održivim u budućnosti.

 

Evidentno je, da je kvalitetno provođenje slobodnog vremena i socijalne uključenosti, na opštem nivou ciljne populacije na nedovoljno visokom nivou i da je potrebno usmeriti je na zdrave stilove života. 

Eko Škola

septembar - decembar 2021

grb-500x509.gif
GradBeograd.jpg
3eLogo-PlavoUapravnoTransparent.png

Radionice -učiteljica Ivana Šušnjar

bottom of page