SEMINARI

Regulacija sistema otpadnih voda

09.02.2021.

Udruženje 3e u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, organizuje seminar posvećen regulaciji sistema otpadnih voda u svim oblastima industrije radi racionalnijeg upravljanja vodama kao resursa u skladu sa zakonskom regulativom i propisima, a u cilju rešavanja problema kao i podizanja svesti o potrebi unapređenja zaštite voda.

Otpadne vode

Akcioni plan

22.01.2021.

Udruženje 3e u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, organizuje seminar posvećen izradi akcionih planova u svim oblastima industrije radi upravljanja otpadnim vodama u skladu sa zakonskom regulativom i propisima, a u cilju podizanja svesti o potrebi unapređenja zaštite voda.

Otpadne vode

IPARD fond

18.12.2019.

Udruženje 3e u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, organizovalo je seminar “Upravljanje otpadnim vodama, regulativa, standardi, kaznena politika i uslovi za povlačenje finansijskih sredstava iz IPARD fonda“.

Otpadne vode

obaveze privrede

12.09.2019 i 25.10.2019.

Udruženje 3e u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, organizovalo je seminar “Standardizacija u oblasti upravljanja otpadnim vodama, regulativa, kaznena politika i tehnička rešenja".

​​Pozovite nas:

+381 (0)63 205 493

udruzenje3e@gmail.com

Adresa:

Lipa 5,2,9m

11000 Beograd, Srbija

Podaci:

PIB: 109362746

MB: 28193319

© 2018 by NAC Software. Proudly created with 3e