022.jpg

Edukativna predavanja u cilju identifikovanja problema u oblasti zaštite životne sredine vezanih za upravljanje, sanaciju i monitoring otpadnim vodama, u skladu sa načelima cirkularne ekonomije sa efektom na menadžment privrednih resursa i lokalne samouprave.

 

Predavanja se održavaju radi pomoći lokalnoj samoupravi i privrednim subjektima pri rešavanju problema regulatornih zahteva u oblasti upravljanja otpadnim vodama, ispunjenje zakonske regulative i odabir adekvatnih tehnologija.

 

Kroz predavanja o tretmanu otpadnih voda, upoznajemo lokalnu samoupravu i privredne subjekte o tom značajnom resursu i njegovog iskorišćenja po osnovnim postulatima cirkularne ekonomije.

REGULACIJA SISTEMA OTPADNIH VODA U OKVIRIMA CIRKULARNE EKONOMIJE

2022. godina

logo_cir@2x.png

Edukativne obuke:

1. Efikasno upravljanje vodama i tretman otpadnih voda
 Srđan Gajić

2. Uticaj voda na javno zdravlje
dr Branislava Paunović
Istitut za javno zdravlje „Batut“

3. Upravljanje otpadom
dr Vladica Čudić
Licencirani ekspert upravljanja otpadom za zemlje istočne Evrope

4. Zakonska regulativa koja definiše upravljanje otpadnim vodama
Vesna Polumirac, Olivera Kikanović MINS

5. Pravilnik o izveštavanju otpadnih voda iz industrije
Nebojša Redžić
Agencija za zaštitu životne sredine

6. Izrada Akcionog plana
Nataša Đokić
DVOPER

7. Tehnologija postrojenja za preradu otpadne vode (PPOV)
Nebojša Lacković
Ekspret za pitke i otpadne vode, predstavnik KW International

8. Standardizacija u oblasti upravljanja otpadnim vodama
Mr Mirjana Mirković Đorđević
Institut za standardizaciju Srbije

9. Način finansiranja IPARD fonda
Dr Vlado Kovačević
Konsultant i naučni radnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede

10. Primeri dobre prakse Srbije

3eLogo-PlavoUapravnoTransparent.png