top of page

Implementacija zakonske regulative i sistema upravljanja otpadnim vodama sa aspekta održivog razvoja u cilju zaštite životne sredine.

2019/2021

usaid-logo.jpg
NALED-logo-600x212.png
Logo-MINS.jpg
logo-3e-Plavi-latinica 2.png
Sewage-treatment.jpg

Udruženje „3e“ i Mreža inspektora MINS u saradnji sa Naledom i USAIDom, usled razumevanja aktuelnih potreba, zajednički su pokrenuli inicijativu da zaštite i očuvaju vodu i vodene tokove kojima preti potpuno zagađenje. Prečišćavanje otpadnih voda ima sve veću ulogu jer se na planeti smanjuje količina pitke vode. Zato je vrednost resursa koji štitimo viša nego obično, a potreba da se oni sačuvaju veća nego ikada.

Ciljevi projekta su :

  • Unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora koji je moguć spuštanjem nadležnosti na nivo lokalne samouprave uz jačanje kapaciteta nadležnih institucija. 

  • Redovno ažuriranje katastra zagađivača, na nacionalnom i lokalnom nivou.

  • Aktiviranje Zelenog fonda Republike Srbije koji je predviđen Zakonom o zaštiti životne sredine i treba ga u potpunosti operacionalizovati povećanjem sredstava koja se uplaćuju u njega i korišćenjem istih za projekte zaštite životne sredine.

  •  Kontrola i jasan uvid o preduzećima koja ispuštaju otpadne vode u recipijent, unapređenje i pooštravanje kaznene politike, intenzivniji inspekciji nadzor i kontrola laboratorija, odnosno, utvrđivanje verodostojnosti podataka o sadržini zagađujućih materija u otpadnim vodama.

SAOPŠTENJA

Decembar je „Mesec voda“ – zaštitimo naše reke i jezera 

Datum - 08.12.2020.

Podržati privredu da izgradi postrojenja za prečišćavanje voda 

Datum - 23.12.2020.

VEBINARI

DOKUMENTA

Zagađenje voda:

Nove obaveze izveštavanja i naknade 

Datum - 08.12.2020.

Vreme  - 11.00h - 12.15h

Prezentacija sa vebinara - SEPA 

Održan vebinar 08.12.2020.

  • Seminar 08.12.2020.

Zagađenje voda:

Nove obaveze izveštavanja i ovlašćenja za ispitivanje kvaliteta

Datum - 15.12.2020.

Vreme  - 11.00h - 12.00h

Prezentacija sa vebinara - MINS

Održan vebinar 15.12.2020.

  • Seminar 15.12.2020.

Zagađenje voda:

Analiza stanja i preporuke za unapređenje

Datum - 23.12.2020.

Vreme  - 11.00h - 12.15h

Studija 360 stepeni -  otpadne vode

Održan vebinar 23.12.2020.

  • Seminar 08.12.2020.

Zagađenje voda:
Vodič za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji

Izdat
Datum - 07.10.2021.

 

Ovde možete preuzeti vodič:
Vodič za otpadne vode 

bottom of page