top of page
otpadna ulja.jpg
bros 1.png

Edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju jestivog ulja i mogućnostima njegove ponovne upotrebe kroz model cirkularne ekonomije

2022. godina

Logo EsoTron.png

Udruženje "3e" u saradnji sa Sekreterijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda i partnerima GO Zvezdara, firmama ESOTRON i Blue Linea doo, sprovelo je projekat „ Edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju jestivog ulja i mogućnostima njegove ponovne upotrebe kroz model cirkularne ekonomije", u cilju smanjenja neadekvatnog tretmana odlaganja otpadnog jestivog ulja iz domaćinstva, zaštiti zagađenja životne sredine i mogućnostima ponovne upotrebe kroz modele CE. 
Održane su edukacije:

  •   Upravljanje otpadom - otpadna ulja 

dr Vladica Čudić, ekspert za upravlјanje otpadom, deponijama i opasnim otpadom;

  • Zakonska regulativa, sakupljanje, odlaganje i reciklaža

 Miroslav Knežević,  predstavnik kompanije "Esotron doo".
Edukacije su pružile kompletne i sveobuhvatne informacije o štetnostima i problemima koje nepravilno odlaganje jestivog otpadnog ulja iz domaćinstva ima na životnu sredinu i načinama njegovog pravilnog odlaganja u cilju smanjenja štetnog uticaja zagađenja, kao i mogućnosti njegove ponovne upotrebe po načelima CE.
Podeljene su reciklabilne kantice stanarima odabranih zgrada GO Zvezdara kao dela pilot projekta, koje će adekvatnim i pravilnim tretmanom vršiti sakupljanje otpadnog jestivog ulja, koje se dalje ustupa ovlašćenim reciklerima na dalji tretman, čime se zatvara ciklus CE i direktno doprinosi zaštiti životne sredine. Cilj je da se na jednostavan, pristupačan i adekvatan način pravilnim tretmanom otpadnog jestivog ulja iz domaćinstva pruži primer kako svako domaćinstvo treba da tretira otpadno jestivo ulje, čime se direktno utiče na smanjenje štetnog uticaja na okolinu svih nas

bottom of page