top of page

Startovala Digitalna platforma za cirkalarnu ekonomiju


CIRKULARNA EKONOMIJA

Za održivu privredu i klimatski otpornu Srbiju
Privredna komora Srbije je pokrenula digitalnu platformu za cirkularnu ekonomiju, koja je namenjena privredi, i posredno će koristiti predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave i stručnoj javnosti. Putem svojih funkcija CE HUB učionice doprineće podizanju kapaciteta privrede na putu promena prema zelenim investicijama, zelenom oporavku od COVID-19 krize i povećanju konkurentosti na evropskom tržištu primenom novih cirkularnih načina poslovanja. CE Platforma je namenjena neposrednoj komunikaciji između kompanija, kao i za predstavljanje primera dobre prakse i novih ideja, preko koje će se formirati različiti klasteri i ostvariti novi poslovni kontakti. Ovo za privredu Srbije znači da, ukoliko se privreda usmeri na zelene investicije i čiste tehnologije kroz inovativne modele poslovanja, može kroz evropske fondove ali i državne subvencije i povoljne kredite na brži, lakši i pristupačniji način da usvoji nove globalne poslovne trendove koji idu u smeru održivog poslovanja i očuvanju prirodnih resursa. Evopski Zeleni dogovor je doneo jasne smernice i ambiciozni cilj da do 2050. godine Evropa, uključujući Balkanski region, bude ugljenično neutralan kontinent. U svrhu ispunjenja ovog ambicioznog cilja, EU je pripremila pakete finansijske pomoći za prelazak na čiste tehnologije i održivo poslovanje za privredne subjekte kao nosioce tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. U Paketu finansijske pomoći za Balkanski region odvojeno je 9 milijardi eura kroz IPA III fond za period od 2021-2027. godine. Misija CE HUB-a je da ubrzamo tranziciju na cirkularnu ekonomiju i pomognemo kompanijama da unaprede svoje poslovne aktivnosti u kontekstu Balkanske Zelene agende.

Cilj CE HUB-a je da preko kompanija predvodnica cirkularne ekonomije koje čine Alijansu za nacionalni Zeleni dogovor privredi pomogne da unapredi tehnološke procese u skladu sa čistim savremenim tehnologijama, pronađu nove poslovne mogućnosti, partnere i osvoje nova tržišta.


Zelenu alijansu čine kompanije: Bosis d.o.o, Strauss Adriatic d.o.o, Ball Packaging, Division Visual Solutions d.o.o, Green Fusion Energy d.o.o, ElixirEnergy d.o.o, Coca Cola HBC Srbija d.o.o, Trayal Korporacija a.d, Avista-Oil d.o.o, Knjaz Miloš a.d, ESOTRON d.o.o, E-Reciklaža d.o.o, NECTAR d.o.o, BIO ENERGO PARTNER MD d.o.o, Institut Eko privrede Stara Pazova, STEJPAK d.o.o, JKP Toplana Šabac, UDRUŽENјE 3E, CIREKON d.o.o, Fabrika kartona Umka d.o.o, Naučno tehnološki park Niš, Polipak d.o.o.74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page