top of page

Objavljen vodič za prečišćavanje otpadne vode u Srbiji

Updated: Oct 18, 2021


U okviru USAID projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ i reformske teme za unapređenje sistema otpadnih voda u Srbiji, koju su pokrenuli Udruženje „3e“ i Mreža inspektora Srbije, izrađen je Vodič za prečišćavanje otpadnih voda, koji obuhvata opis svih aktivnosti prilikom planiranja i izgradnje postrojenja za otpadne vode, kao i proces izveštavanja o otpadnim vodama.


Vodič za planiranje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je namenjen svim privrednim, javnim i drugim subjektima koji u svojim proizvodnim procesima i tokom obavljanja delatnosti generišu otpadne vode.


Opšti dugoročni cilj primene Vodiča je bezbedno postupanje sa otpadnim vodama radi zaštite i sprečavanja zagađenja voda i životne sredine, kao i unapređenja upravljanja kvalitetom vodnih resursa. Posebni, specifični ciljevi primene Vodiča jesu izgradnja postrojenja za prečišćavanje, tretman i odvođenje otpadnih voda iz privrednih subjekata radi odgovornog upravljanja otpadnim vodama.


Svrha Vodiča je da pruži podršku zainteresovanim stranama prikazom pojednostavljenih smernica kroz procedure planiranja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u cilju odgovornog poslovanja privrednih subjekata prema neposrednom okruženju i životnoj sredini i kao orijentir za postupanje sa generisanim otpadnim vodama u skladu sa postavljenim zakonskim obavezama.


Vodič sadrži opis svih sve aktivnosti prilikom planiranja i izgradnje postrojenja, počevši od zakonske regulative koja se odnosi na otpadne vode, načina pripreme akcionih planova za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vodi, detaljnih koraka u planiranju projektovanja i izgradnje postrojenja (od obrazovanja tima do obuke radnika) i izveštavanja o otpadnim vodama.


S obzirom na to da je naša praksa još daleko od evropske, naš cilj je da ohrabrimo privredne subjekte i da im preporučimo da koriste ona rešenja koja su primerena određenoj privrednoj grupaciji ili konkretnoj situaciji i da ukažemo na prednosti koje promišljeno i dobro vođeno planiranje može da ima za privredne subjekte i dobrobit životne sredine.


Nakon izrade sveobuhvatne analize stanja otpadnih voda u Srbiji koja je takođe urađena u okviru ovog projekta, ukazali smo i na primere dobrih praksi u regulisanju otpadnih voda od strane privrede i lokalnih samouprava, a sada smo doneli i kompletan Vodič za sve oni koji radi zaštite voda i generalno životne sredine u Srbiji, moraju proći kroz proces planiranja i izgradnje postrojenja za otpadne vode.2021-01-07 - Vodic_za_preciscavanje_voda - Final
.pdf
Download PDF • 981KB

174 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page