top of page

Implementacija zakonske regulative i sistema upravljanja otpadnim vodama sa aspekta održivog razvoja u cilju zaštite životne sredine.

usaid-logo.jpg
NALED-logo-600x212.png
Logo-MINS.jpg
logo-3e-Plavi-latinica 2.png

Mesec voda

Pozivamo sve predstavnike privrede, lokalnih samouprava i resornih državnih institucija, laboratorija, stručnu javnost i građane da se uključe u javno-privatni dijalog i ukažu na probleme, izazove i moguća rešenja za sprečavanje zagađenja i efikasnije prečišćavanje voda u Srbiji.

Prikupljeni predlozi poslužiće kao polazna osnova za definisanje preporuka za bolju zaštitu vodnih resursa, kontrolu i prečišćavanje otpadnih voda, koje će Udruženje 3E, Mreža inspektora Srbije (MINS) i NALED zagovarati pred Vladom i nadležnim institucijama.

Predlozi za unapređenje
UKLJUČI SE...

Hvala Vam što se uključili...

bottom of page