top of page

Implementacija zakonske regulative i sistema upravljanja otpadnim vodama sa aspekta održivog razvoja u cilju zaštite životne sredine.

2019/2021

usaid-logo.jpg
NALED-logo-600x212.png
Logo-MINS.jpg
logo-3e-Plavi-latinica 2.png
wallpaperflarecom-wallpaper_md.jpg
infografik.png

Preporuke za inspektore, opštine i privredu za upravljanje otpadnim vodama

Na osnovu analize, pripremljene su i preporuke za tri najznačajnija aktera u postupku upravljanja otpadnim vodama - inspektore, opštine i privredu koje se mogu preuzeti:

1. Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za inspektore

2. Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za privredu

3. Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za opštine

 

INSPEKTORI

PRIVREDA

OPŠTINE

Infografik_Upravljanje otpadnim vodama -
Infografik_Upravljanje otpadnim vodama -
Infografik_Upravljanje otpadnim vodama -
bottom of page