top of page
Otpadne vode.jpg

Projekat sproveden u cilju edukacije lokalnih samouprava 10 opština grada Beograda.

Edukacije su se sastojale od predavanja eksperata vezana za zaštitu voda i upravljanje otpadnim vodama, zakonsku regulativu i načine rešavanja problema sanitarnih otpadnih voda, radi uticanja na svest lokalne zajednice o zaštiti voda i životne sredine.

Projekat omogućava brži razvoj lokalnih samouprava, izgradnju komunalne infrastrukture i kvalitetniji život u okviru zajednice, jer će u budućnosti moći da primeni stečena znanja, koja su u funkciji podizanja kvaliteta i standarda života, očuvanja zdravlja i životne sredine. Istovremeno, kroz podizanje kapaciteta omogući će se jačanje urbanog uređenja, komercijalne i industrijske izgradnje objekata u službi jačanja materijalnog statusa lokalnih zajednica i stanovnika kao pojedinca.

Eko Edukacija

2019/2020

logo-3e-Plavi-latinica 2.png
bottom of page