top of page

Udruženje 3e i NALED u poseti postrojenju za preradu otpadnih voda u Šapcu

U okviru reformske kampanje „Mesec voda“ koju su pokrenula udruženja „3e“ i Mreža inspektora Srbije zajedno s NALED-om, predstavnici udruženja su u sredu 3. marta posetili postrojenje za preradu otpadnih voda u Šapcu kako bi se detaljnije upoznali sa modelom rada tog sistema i kako bi primer dobre prakse grada Šapca podelili sa zainteresovanim lokalnim samoupravama u Srbiji.


- U okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“, koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) bavimo se temom otpadnih voda, ne samo sa aspekta zakonske regulative i institucionalnih kapaciteta, već želimo da sa više aspekata pokažemo kako sve funkcioniše – iz ugla privrede, lokalnih samouprava i iz ugla inspektora – istakao je Srđan Gajić, predsednik Udruženja 3e.


Pored sveobuhvatne analize stanja otpadnih voda u Srbiji koja je urađena u okviru ovog projekta, ukazali smo i na primere dobrih praksi privrede u regulisanju otpadnih voda, a sada želimo da prikažemo takve primere i u lokalnim samoupravama. Šabačko postrojenje je upravo primer dobre prakse koja se može primeniti i u drugim gradovima i opštinama. Prednost postojanja jednog ovakvog postrojenja je u tome što pokazuje kako jedna lokalna samouprava svojom investicijom pomaže i privredi. Kompanije iz Šapca i okoline sada mogu da, umesto da grade kompletan sistem za preradu otpadnih voda, samo instaliraju predtretman za otpadne vode čime se izuzetno umanjuju troškovi investicionog ulaganja.

- Tokom posete predstavnici udruženja 3e i NALED-a su saznali koja je tehnologija korišćena za izgradnju postrojenja, koji su izazovi i problemi i šta je moguće još dodatno uraditi u narednom periodu kako bi postrojenje dobilo nove funkcije, možda u vidu bio-postrojenja ili proizvodnje električne energije - dodao je Gajić i naglasio da u Srbiji radi neznatan broj postrojenja za preradu otpadnih voda, a da je neophodno da ih bude nekoliko stotina.


- Unapređenje prerade otpadnih voda jedan je od ciljeva JKP „Vodovod Šabac“. Naredna faza je usmerena na proširenje kapaciteta uz visoke ekološke standarde, kao i održivost sistema, koja je u planu, pa su saveti u ovom pravcu od izuzetne važnosti, kao i saveti u vezi eventualnih fondova za finansiranje. To bi bio i ekološki napredak u fukcionisanju postrojenja, jer bi obezbedilo više 60 odsto energije iz sopstvenih izvora – istakao je v.d. direktora JKP „Vodovod Šabac“ Jovan Vraneš.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page