Cilj projekta bio je motivisanje dece i omladine, stvaranje uslova za aktivno i kreativno druženje kroz igru,i pružanje edukacije o zaštiti životne sredine. 

Edukativne radionice koje su se organizovale za vreme trajanja projekta, obuhvatale su eko-radionice, sportsko-rekreativne i zdravstveno-higijenske radionice.

Projekat podstiče primenu stečenih znanja koja će doprineti kvalitetu usluge, očuvanju zdravlja i zaštite životne sredine kod dece i omladine.

Udruženje 3e, će ovu projektnu ideju sa radionicama nastaviti i u budućnosti, kako bi doprinelo podizanju svesti o značaju i zaštiti  životne sredine budućih generacija.

Eko Kolonijica

2018/2019

​​Pozovite nas:

+381 (0)63 205 493

udruzenje3e@gmail.com

Adresa:

Lipa 5,2,9m

11000 Beograd, Srbija

Podaci:

PIB: 109362746

MB: 28193319

© 2018 by NAC Software. Proudly created with 3e